Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Eeltje Lautenbach

 
Zoon van 09t

Nageslacht 10-ac | 1869-1926

Eeltje Lautenbach werd te Berlikum geboren op 7 november 1869 en overleed te Leeuwarden op 17 november 1926. Eeltje huwde te Menaldumadeel op 5 juli 1894 met Antje Steenhuis (Tzum 5 april 1874, Leeuwarden 1 augustus 1924). Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen.
Eeltje Lautenbach was gardenier, koopman.