Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sybren Lautenbach

 
Zoon van 09-ac

Nageslacht 10-ao | 1854-1932

Sybren Lautenbach werd geboren te Berlikum op 8 januari 1854 en overleed daar op 1 februari 1932. Sybren huwde te Menaldumadeel op 22 mei 1884 met Janna Runia (Berlikum 30 maart 1854, 18 februari 1938). Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen.
Sybren Lautenbach was arbeider en gardenier.