Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Willemke Lautenbach

 
Dochter van 10-ac

11 | 1897-1955

Willemke Lautenbach werd geboren te Berlikum op 4 mei 1897 enoverleed te Minnertsga op 18 maart 1955. Willemke huwde te Menaldumadeel op 2 juni 1921 met Anne Stellingwerf (Minnertsga 31 augustus 1895, 24 februari 1975).