Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Jacoba Lautenbach

 
Dochter van 10-am

11 | 1859-1894

Jacoba Lautenbach werd geboren te Berlikum op 28 februari 1859 en overleed te Koudum op 12 maart 1894. Jacoba huwde te Menaldumadeel op 27 oktober 1887 met Harmen van der Hout (Berlikum 28 juli 1857, Sint Annaparochie 12 februari 1940).
gedetineerd Japke Ymes Lautenbach 15 jr. w. Berlikum. diefstal, tresoir