Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Uilke Lautenbach

 
Zoon van 10x

Nageslacht 11-ac | 1904-1999

Uilke Lautenbach werd geboren te Tzummarum op 10 september 1904 en overleed daar op 5 augustus 1999. Uilke huwde te Barradeel op 23 augustus 1928 met Froukje Veldhuis (Oosterbierum 21 juni 1906, Harlingen 17 april 1967). Uit dit huwelijk kwamen negen kinderen.

Uilke's grote hobby is kaatsen.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Uilke Lautenbach was winkelier.