Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sijtske Lautenbach

 
Dochter van 10-ar

Nageslacht 11-bi | 1894-1970

Sijtske Lautenbach werd te Berlikum geboren op 4 februari 1894 en overleed te Hardegarijp op 18 april 1970. Sijtske huwde te Menaldumadeel op 21 mei 1914 met Klaas Bakker (Beetgum 7 juli 1892, 6 oktober 1952). Uit dit huwelijk kwam een zoon. De zoon huwde met zijn halfnicht Tjettje Lautenbach, dochter van 11 bg Sijbren Lautenbach.