Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Durk Lautenbach

 
Zoon van 09i

10 | 1853-1856

Durk Lautenbach werd te Bergum geboren op 11 augustus 1853 en overleed aldaar op 11 mei 1856. De successie memorie van Durk laat, naast zijn kindsdeel in alle roerende goederen die hij nalaat, zien dat Durk een ziekelijk kind is geweest. Een van de posten vermeldt namelijk: 'Erfdragt van de overledenen slecht waardig gesteld uit hoofde zijns veele jaren sukkelende omstandigheden zes gulden'.