Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Cornelis Hendriks Lautenbach

 
Zoon van 09c

Nageslacht 10g | 1823-1897

Cornelis Hendriks Lautenbach werd te Sint Annaparochie op 24 juni 1823 geboren en overleed daar op 24 januari 1897.

Cornelis huwde te Het Bildt op 17 mei 1849 met Sijtske Poppes van Noord (Vrouwenparochie 20 augustus 1820, Sint Annaparochie 24 juli 1875). Uit dit huwelijk kwam een kind.

Met nummer 32 wordt Cornelis in 1842 ingeloot bij de Nationale Militie en ingelijfd bij het Regiment Grenadiers en doet vijf jaar dienst.
Cornelis Hendriks Lautenbach was werkman en gardenier.