Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Trijntje Lautenbach

 
Dochter van 10u

Nageslacht 11-aa | 1861-1941

Trijntje Lautenbach werd geboren te Bergum op 16 juli 1861 en overleed te Sint Jacobiparochie op 10 juli 1941. Trijntje huwde te Het Bildt op 19 mei 1881 met Jarig Wesseling (Sint Annaparochie 6 december 1855, Sint Jacobiparochie 13 juli 1935). Uit dit huwelijk kwam een kind.

Na haar verblijf in het armenhuis wordt Trijntje inwonend dienstboede bij Welmoed de Boer en haar man Pieter Hijlkema, hoofd der school te Bergumerheide. Pieter is ook voogd over Trijntje. Op 23 mei 1878 gaat Trijntje naar Sint Annaparochie waar zij diensbode wordt in het gezin van Jaitze de Boer en Jantje Bakker. Jaitze is daar in 1877 hoofd van de Christelijke Slotschool, daarvoor woonden Jaitze en zijn vrouw in Bergum. Hun buren in Sint Annaparochie zijn Pieter Wesseling en Hiltje Jarigs Crap en hun drie zoons. Met een van deze drie zoons, Jarig, trouwt Trijntje in 1881; ze krijgen elf kinderen.
Trijntje Lautenbach was dienstmeid.