Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Folkert Lautenbach

 
Zoon van 10u

Nageslacht 11-ab | 1863-1943

Folkert Lautenbach werd geboren te Bergum op 22 maart 1863 en overleed te Bozum op 16 december 1943. Folkert huwde te Tietjerksteradeel op 7 mei 1891 met zijn nicht Jantje Jans Broos (Bergum 29 maart 1862, Zutphen 3 mei 1928) dochter van 10v. Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen.

Folkert levert als bakker ook brood aan gezinnen die niet kunnen betalen vanwege de armoede. In februari 1914 gaat Folkert failliet. De publieke verkoop trekt een massa mensen aan.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Folkert Lautenbach was bakker en bakkersknecht.