Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sipke Lautenbach

 
Zoon van 11-bc

Nageslacht 12-bx | 1924-2008

Sipke Lautenbach werd geboren te Berlikum op 15 juli 1924 en overleed op 15 juli 2008 te Leeuwarden. Sipke huwde te Menaldumadeel op 10 juni 1948 met Rinske Stienstra (Tzum 11 augustus 1925, 7 augustus 2009 Menaldum). Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen.
Sipke Lautenbach was landarbeider, gardenier en fabrieksarbeider.