Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Marius Jan Lautenbach

 
Zoon van 11i

Nageslacht 12n | 1898-1985

Marius Jan Lautenbach werd te Pietersbierum geboren op 17 februari 1898, gewettigd te Barradeel op 11 februari 1899 en overleed te Leeuwarden op 24 juni 1985. Marius huwde te Barradeel op 6 januari 1923 met Maaike Houman (Schalsum 18 januari 1900, Sexbierum 29 oktober 1967). Uit dit huwelijk kwamen negen kinderen.

Marius geboorteaangifte werd gedaan door pake Jan Nauta. Marius bleef tot zijn trouwen in huis bij pake en beppe, genaamd 'oare heit en mem'.
Marius Jan Lautenbach was arbeider.