Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Wilhelmus Lautenbach

 
Zoon van 02a

Nageslacht 03b | 1597-1657

Wilhelmus Lautenbach ook Willem genaamd. Geboren 17 december 1597 te Leeuwarden en overleden te Goutum op 15 april 1657.

Wilhelmus was getrouwd met Theuntje Pietes die te Jelsum in 1678 is overleden. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen. Theuntje werd tutrix (voogdes) van twee van haar minderjarige kleinkinderen.

Wilhelmus was predikant en schreef zich in als student aan de Franeker Academie op 13 februari 1617. Hij was de eerste Lautenbach die daar ging studeren.

Ook was hij boer, eigenaar van twee sates totaal 120 pondemaat groot (circa 40 hectare). Was actief in kerkelijke besturen en lid van de classis Leeuwarden.
Goutum
Den 15 april 1657 sturf de godtzaligen en welgeleerden do W. Lautenbach praedicant tot Goutum en Swichum int 60 iaer ende den ... 16 .. de deuchdenrycke Tryntie Piters syn wyf out ..iaren
Hoc Lautenbachius recubat sub=
Marmore summus
Theiologus, magn Buccin[.] magna Dei
Iudicio solers, et dexteritate secundus
Arguta nulli Vir, Frisiqs Decus :
Dum per Olympiadas ter ternas pavitovile
Christe tuum monstrans Prco saluti iter.
Consumtus senio tandem, morboqs peresus,
Inter Clicolm gaudia Victor ovat.


symb: medys tranquillus mundis
Op de zerk komt voor zijn lijfspreuk: Mediis Tranquillis in undis
ofwel Rustig midden in de deining.U vindt een uitgebreide beschrijving in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.