Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Henricus Lautenbach

 
Zoon van 01a

Nageslacht 02a | 1572-1614

Henricus Lautenbach (ook wel Hendrick) werd in 1572 geboren en overleden te Leeuwarden op 29 juni 1614.

In ondertrouw voor de kerk op 8 februari 1595 te Leeuwarden met Maria van Velsen (Maicken Hendrix). Maria was geboren te Leeuwarden op 21 oktober 1576 en aldaar overleden op 10 januari 1656).

Ze trouwden voor de Hervormde gemeente van Leeuwarden op Grootvastenavond in 1595). Uit dit huwelijk zijn 12 kinderen geboren.

Hij was schrijver van de compagnie van hopman Focco Ripperda.
U vindt een uitgebreide beschrijving in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis. Hieronder tekst van de ondertrouw. De tekst luidt: Den 9en februarij 1595. Hendrick Luittenbach ende Maicken Hendricx verclearden voer cedule onder de handen van Jac. Lautenbach ende gerichtsholtes ende Hendrick Willems ende Velsius malcanderen te egte getrout te hebben zijn de boeden gegunt.

Index op huwelijken in Dokkum 1605-1660, G. Helder/ FAF
Vermeldt Lautenbach negen maal. Waaronder:
171 o 0 X 20 12 1606 Dirck Hessen Rijcxt Hendricxdr. hij sold. o. Lautenbach van Wolffenbetel.
En eenmaal Lautenbach van Reborch.

Op internetpagina G. F. van Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg van Oh, dy Berltsumers:
Lautenbach van Wolfenbeutel is te Dokkum yn 1606 yn ûndertrou gien.