Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Engel Catharina Lautenbach

 
Dochter van 04d

05 | 1684-1716-na

Engel Catharina Lautenbach, ook Engela Catharina genaamd, werd gedoopt te Leeuwarden op 9 november 1684 en overleed na 1716 of na 1748. Engel trouwde te Leeuwarden in de Galileërkerk op 10 januari 1712 voor de kerk met Johan Holwwerda (vaandrig in het Regiment van de stadhouder en later luitenant).

Engel wordt in 1697 wees als haar vader Henricus overlijdt, zij is dan bijna dertien jaar. Ze wordt opgenomen in het huisgezin van haar oom Petrus Schik.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Mogelijk: DTB Lidmaten inschrijving in 1748 te Menaldumadeel.
Lidmaat Engeltje Lutenbach.
Opmerking In 1748 lidmaat; woont in het Poptagasthuis.