Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Aafke Taekes Lautenbach

 
Dochter van 06d

07 | 1760-1837

Aafke Taekes Lautenbach werd geboren in maart of tussen 1 en 7 april 1760 en overleed 7 april 1837 te Barradeel, huis no. 55, op 77 jarige leeftijd. Ze was geboren in Berlikum en woonde te Pietersbierum. Weduwe van Sijne Gerrits Kroese, dochter van Taeke Klazes en van Martentje Raads (beide overleden).
Sijne Gerrits Kroese geboren Sexbierum, Barradeel voor 14 augustus 1763 en overleed 5 september 1818 Pietersbierum.
Gecompareerden o.a. Gerrit Sijnes Kroese, oud vijfenveertig jaren. Age Tjepke Ruurd Sixma Baron van Heemstra Grietman en officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij Barradeel Provincie Vriesland.

Aafke is moeder van Gerrit Sijnes Kroese (6 februari 1791, Berlikum) en Fieke Sijnes (5 november 1793 Sexbierum).

Age Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra, baron, geboren 24 juli 1801 Oentsjerk, Tytsjerksteradiel, overleden 20 mei 1862 Veenklooster, Kollumerland c.a. 1850-1861 : 1850 : Burgemeester KOLLUMERLAND~NIEUWKRUISLAND - Groningen; Burgemeester KOLLUMERLAND - Groningen; Burgemeester NIEUWKRUISLAND - Groningen.

Afbeelding: Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra