Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Douwtzen Lautenbach

 
Dochter van 08n

09 | 1825-1860

Douwtzen Lautenbach werd te Berlikum geboren op 3 maart 1825 en daar overleden op 24 januari 1860. Ze huwde te menaldumadeel op 15 mei 1844 met Klaas Jarigs van der Schaaf (Dantumawoude 19 augustus 1821, Berlikum 1 juni 1895). Na het overlijden van Douwtzen wordt er een successie memorie opgemaakt waaruit blijkt dat zij woont in het huis nummr 59. Haar man en acht kinderen erven dit perceel en bovendien nog elf andere percelen, vooral landerijen.

U vindt een uitgebreidere beschrijving in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.