Details

van een Pièrlôt ... klik hier om terug te gaan Grafics

Johannes Hendrik Pierlôt

Zoon van 04e

05 | 1952

 
Johannes Hendrik Pierlôt werd geboren 24 april 1952.

Op de foto v.l.n.r.: directeur F.C. Mabesoone, de heer J. Verheule, J. Pierlôt, de heer J. Fokkema, A. ten Broek en A. Blokhuijzen.
Kerstactie bracht 6000 gulden op. Door leerlingen van de Bedrijfstechnische School bijeengebracht door verkoop van pakketjes kerstkaarten. Van het bedrag werden drie elektrische IBM braille-schrijfmachines gekocht voor jeugdige blinden.
De drie jongen die de meeste kaarten verkochten waren: J. Pierlot (500), A. Blokhuizen (481) en A. ten Broek (400).