Details

van een Pièrlôt ... klik hier om terug te gaan Grafics

Jean Baptist Pierlot

Zoon van 01a

02e | 1824-1855

 
Jean Baptist Pierlot werd geboren op 12 augustus 1824 te Leiden (Doelen wijk 1) en overleed 11 september 1855 te Leyden, Ouden Rijn. Hij huwde 23 januari 1845 te Leiden met Anna Margaretha Sijst (Syst, Seyst) geboren 29 december 1823 overleden 13 april 1873 te Leiden, herbergierster, dochter van Johannes Sijst en Anna Maria Hendriks. In 1870 is ze gehuwd met N. Beijer (advertentie overlijden zoon, Leidsche courant 22-6-1870). In Leydse Courant, 27/02/1856; p.4/ wordt vermeld: Kantongeregt Leyden. Bij vonnis van den Heer Kantonregter te Leyden dd. 25 Februarij zijn veroordeeld: A.M. Seyst, Wed. J.B. Pierlot, logementhoudster; ter zake van overtreding der Keur op het ontvangen en herbergen van personen te Leyden, dd. 8 mei 1845 ieder in geldboete van 1,- of bij onvermogen ieder tot 1 dag gevangenisstraf.

In het Leydse courant van 31-3-1852 pagina 4/4 staat een advertentie:
Beijersch Bier Berigt.
De Ondergeteekende neemt de vrijheid zijne geerde Stadgenooten te berigten, dat hij ontvangen heeft echt BEIJERSCH BIER, 0,25 per Flesch, en dat hij ook tevens voorzien is van vele soorten van Versche en Oude Belegen BIEREN; hopende door een solide bediening zich hunne gunst waardig te maken.
J.B. Pierlt,
Oude Bierkelder, Vischmarkt, Hoek van de Stadhuis-Poort.

Hij was tapper.