Details

van een Pièrlôt ... klik hier om terug te gaan Grafics

Henri Guillaume Pierlot

_

/? | 1835±-?

 
Het Centraal Bureau voor Genealogie bezit de jaargangen 1852-1946 van het Algemeen politieblad. Het bevat signalementen (bijvoorbeeld van verdachten, veroordeelden, gedeserteerden, vermisten), gegevens over gedupeerden (van misdrijven), uitgezette en toegelaten vreemdelingen en rijkspolitieambtenaren (aanstelling, promotie, beloning, standplaatsen). Het CBG werkt aan een meerjarig project van digitalisering en ontsluiting op persoonsnaam van deze serie. Op dit moment is dit het resultaat op de door u ingevoerde naam. U kunt de bijbehorende pagina's in de studiezaal van het CBG bekijken en afdrukken. Jaar, pagina: 1859, 761.