Details

van een Pièrlôt ... klik hier om terug te gaan Grafics

Gerardus Joseph Piërlot

Zoon van 02c

03m | 1881-?

 
Gerardus Joseph Piërlot (Pierlot, Pièrlôt) werd 1 december 1881 te Leiden geboren. (Leidsch Dagblad 8-12-1881). Hij huwde 21 oktober 1909 te Amsterdam met Regina Berendina Botterman (Berendina Regina) 31 juli 1884, overleden 23 februari 1963 te Haarlem, dochter van Willem Botterman (stalknecht in 1909) en Barendina Johanna Cornelia Jut.

kappersbediende

Beroep ten tijde van huwelijk barbier.
In het nieuws van den dag van 23-03-1908 staat een advertentie: H.H. Coiffeurs. Er wordt gevraagd een bediende, bij G.J. Pierlot, coiffeur, Zeedijk 2, Hilversum.
Te Hilversum waren een paar knapen — de gebroeders P., 13 en 15 jaar oud — wegens eene kleine overtreding door de politie aangehouden, doch weder los gelaten. Denzelfden avond hebben zij, door wegbreken van een plank aan de woning van den kapper Pierlot aan den Zeedijk, waar verleden week salon en winkel waren uitgebrand, zich toegang verschaft en aldaar ontvreemd een paar schoenen en een portemonnaie, volgens opgaaf van den heer P. bevattende f 25. De jongens, opnieuw in hechtenis genomen, bekenden het feit en dat zij de portemonnaie hadden begraven; toen deze te voorschijn kwam zat er maar f 5 in, doch de heer P. houdt vol dat er ƒ25 in geweest is. De beide knapen staan bij de politie als ladelichters bekend. Uit Het nieuws van den dag van 25-04-1908.


Uit Het nieuws van den dag van 17-04-1908:
Te Hilversum ontstond vannacht brand bij den kapper Pierlot, op den Zeedijk. De bewoner werd wakker door het springen van de spiegelruit. De brandweer is er in geslaagd den brand te' beperken tot de salon en den winkel, welke geheel zijn uitgebrand. De oerzaak van den brand is onbekend- Verzekering dekt de schade.

De Nieuwe Tilburgse Courant van 17-04-1908 schrijft: Gisternacht is de kapperswinkel van den heer G.J. Pierlot aan den Zeedijk te Hilversum geheel uitgebrand. De bewoner, die zich te bed bevond, moest zich door een snelle vlucht redden. De oorzaak is onbekend. Alles was verzekerd.

Haarlem's Dagblad 6-7-1923 en 10-7-1923: 25 jarig jubileum Zijlstraat 88.
Haarlem's Dagblad 1-3-1929: 12,5 jaar eigenaar G.J. Pierlot.
Haarlem's Dagblad 10-3-1936 1e prijs New York herenafdeling en 2e prijs damensadeling.
Haarlem's Dagblad 24-12-1938 jurylid Internationaal kapconcours in New York.
Haarlem's Dagblad 17-10-1940 kapsalon verbouwd, hij was enige jaren chefkaper op de Holland-Amerika Lijn.

Haarlem's Dagblad, 29/08/1933; p. 1/10
Haarwerkerij van den heer Pierlot uitgeband. Hedenmorgen omstreeks zes uur ontdekte de heer O.Th. Dantuma, die een boekwinkel heet in de Zijlstraat, brand in het huis nast hem, waar dekapperszaak is gevestigd van G.J. Pierlot.
De brandweer verscheen, legde twee slangen uit naar de achterzijde van het huis, waar het vuur het hevigst woedde. Vooral in de haarwerkerij wakkerde het vuur krachtig en vraten de vlammen aan alles wat hout was vooral.
De kleine ruimte waar de haarwerkerij was, was spoeidg volkomen uitgebrand en niets dan zwarte houtgeraamten bleven. In de kleine binnenplaats die het huis van de overigen scheidt, brandde het eveneens. Een hok met duiven kon bijtijds geopend worden, zoodat de dieren gespaard bleven.
De bovenverdieping, het woonhuis van den eigenaar, heeft geen waterschae gekregen, doch het ligt voor de hand, dat de lillende vlamtongen ook daar wel een en ander hebben geroosterd.
De damessalon heeft voornamelijk waterschade gekregen.
De oorzaak van den brand is n iet bekend.
Verzekering draagt de schadepost.
In de gemeente Leeuwarden was hij kappersbediende ingeschreven op 1 mei 1903 komende uit Bern, Zwitserland en vertrok 18 november 1903 naar Arnhem.