Details

van een Pièrlôt ... klik hier om terug te gaan Grafics

Willem Pièrlôt

Zoon van 03c

04e | 1907-1980

 
Willem Pièrlôt, ook wel Wim genaamd werd geboren te Leiden op 27 augustus 1907 en overleed 17 september 1980. Hij huwde te Leiden 12 oktober 1942 met (en gescheiden van) J.M. (Johanna Maria) la Lau (Annie) 31 december 1919 - 26 juni 1995 (Nieuw Leidse Courant 20 november 1945, 31 oktober 1947) (Leidsch Dagblad 28-6-1995).
Er was een wasserijj. Op 1 maart 1940 trad zijn vader uit. De handelsnaam veranderde in W. Pierlot, nieuwe eigenaar W. Pierlot (Leidsch Daglbad 2-7-1940.

In het Leidsch Dagblad, 19/06/1946 krijgt Willem Pierlot een geldboete van ƒ 150. Zie hieronder.
Leidsch Dagblad, 03/11/1949; p. 5/12:
Verkoop bij Executie
welke zal worden gehouden op vrijdag 4 November 1949, des voormiddags te tien ure, ten laste van W. Pierlot, wonende te Leiden, Oude Vest no. 157, van enige roerende goederen bestaande in:
Meubilaire Goederen,
Keukengereedschappen,
Glas- en Aardewerk en wat verder te voorschijn zal worden gebracht, o.a. electrische motoren en werktuigen voor het gebruik in wasserijen.
De verkoop geschiedt om contact geld zonder opgeld.
De goederen zijn een uur voor de verkoop voor een ieder te bezichtigen.
Zegt het voort! De deurwaarder,
belast met de executie, D. Bos.