Details

van een Pièrlôt ... klik hier om terug te gaan Grafics

Victor Léon Pierlot

Zoon van 03x

04xa | 1910-1985

 
Victor Léon Pierlot geboren 12 januari 1910 te Bertrix overleed 19 december 1985. Hij huwde 3 februari 1932 te Leiden met Maria Kamphuis (Kamphuys, Kamphues), 24 jaar, dienstbode, geboren te Leiden 29 juni 1907, overleden 6 maart 1993 Heerlen, 85 jaar oud, dochter van Cornelis Fredericus Antonie Kamphues en Johanna Bavelaar. Hij heeft gewerkt bij Van Kempen en Begeer waar hij 2-8-1965 zijn 40 jarige jubileum vierde en een bronze medaile van de orde van Oranje-Naussau kreeg. Voorzitter duivenvereniging De Zwaluw.

In het kamerstuk 4423 van de Tweede Kamer 1956, 7 augustus 1956 wordt Victor Léon Pierlot genoemd als zijnde genaturaliseerd. Als beroep wordt genoemd trekker- persen bij een zilverfabriek. Hij woonde toen te 's-Gravenhage.
Orde van Oranje-Nassau, Brons

Leidsch Dagblad
Beroep zilverslijper.

Bij de foto: Burgemeester De Kool speldt de heer Pierlot de onderscheiding op de revers.
Veertig jaar lang is de heer V.L. Pierlot in dienst bij Van Kempen en Begeer te Voorschoten, beter bekend onder de naam zilverfabriek. En die trouwe dienst werd geisteren door burgemeester L. de Kool van Voorschoten beloond met het opspelden van de bronzen medaille, berbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Veertig jaar geleden begon de heer Perkot (heel eenvoudig, zegt hij zelf) als arbeider in Zeist. Na de fusie van de twee bedrijven (in 1928) trok de jubilaris naar Voorschoten, waar hij nu dus 37 jaar werkzaam is. In die veertig jaar is hij opgeklommen tot chef van de afdeling trekkerij.
Rond twaalf uur gistermiddag verzamelden directie en vertegenwoordigers van het personeel en het jubleumfonds zich voor de huldiging, die zijn hoogtepunt vond in de uitreiking van de koninklijke onderscheiding doro de burgemeester. De driectie bond de jubliaris de draagmedaille aan.
Van vele kanten stroomden gescheken (bloemen, taarten, geschenken onder couvert, gelukstelegrammen e.d.) aan en die stroom hield aan, ook nadat de officiële huldiging zijn voortzetting vond in een huiselijk feest aan de Bijdorpstraat, waar de heer Pierlot woont.