Details

van een Pièrlôt ... klik hier om terug te gaan Grafics

Antoon Pierlot

_

/? | 1920

 
Antoon Pierlot, Frans Anton Pierlot, Anton Pierlot wordt genoemd in Leidsche Courant en Leidsch Dagblad tussen 1929 en 1933. Doet veel mee aan puzzels en woont aan de Da Costastraat 41 te Leiden.

Kamerstuk Tweede Kamer 1949-1950 nummer 1760, 17 augustus 1950 wordt genaturaliseerd Anton Pierlot geboren te Dusseldorp (Duitsland) 4 april 1920, arbeidscontractant bij het Ministerie van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening, wonende te 's-Gravenhage.