Details

van een Pièrlôt ... klik hier om terug te gaan Grafics

Ernest (Hermes) Pierot

_

x-- | 1590±-?

 
Ernest (Hermes) Pierot werd geboren 1590 te Luik, België. Hij huwde 24 April 1622 met Geertruijdt Jean Jeanledr.
Ernest Pierot, soldaet onder Colonel Famas ende Geertruijdt Jean Jeanledr. beijde uit landt van Luijck getrouwt den 24 Aprilis 1622 door voorschrijven van D. de la Vigne.
Hermes Pierot geboren van Luijck soldaet onder de Comp.e van Mons. Famas liggende in garnisoen tot Dordrecht ende Geertruijd Jean Jeanledr. van Luijck beijde wonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D. Lavigne in den houwelijcken staet bevestigt op den 12. Junij 1622.
Amieken wordt gedoopt 1 mei 1630 te Dordrecht, kind van Ernes Pirot, moeder onbekend.