Details

van een Pièrlôt ... klik hier om terug te gaan Grafics

Jan Hendrik Pierlot

Zoon van 03h

04m | 1888-1964

 
Jan Hendrik Pierlot werd geboren 4 augustus 1888 te Den Haag en overleed aldaar op 25 juli 1964. Hij huwde 29 september 1909 te Den Haag met Johanna Francisca Hagg (27 oktober 1889 Den Haag, 26 mei 1945) dochter van LEENDERD HAGG (Leendert) en ALIDA MARIE HENDRIKA DE HAAS. Hij was instrumentmaker. Ze verhuizen 1915 naar Batavia (Weltevreden) en komen 1919 weer terug naar 's-Gravenhage.
getuigen huwelijk: Pieter van der Linden, congierge, 49 jaren Leendert Hagg, graveur, 26 jaren, broeder van de bruid Eduard Joseph Pierlot, behanger, 48 jaren, oom van de bruidegom Petrus Gerardus LŲhe, instrumentmaker, 29 jaar.
Geboorten 's-Gravenhage Periode: 1883-1892: 2-aug-1888 - 15-aug-1888 Aktenummer: 3192-3368, Fiche 1217, afbeelding 5, akte 3221
J.H. Pierlot wordt meerdere malen genoemd in de kranten NRC en Het Vaderland:
17-1-1914: J.H. Pierlot uit Den Haag intrumentmaker voor dienst in Nederlands IndiŽ
Vertrekt met de s.s. Rembrandt 14 mei 1914 van Amsterdam

J.H. vertrekt met de s.s. Rembrandt van Amsterdam 14 maart. Het nieuws van den dag voor Nederlands-IndiŽ van 11-04-1914

13-8-1915: s.s. Prins der Nederlanden vertrekt 14-8-1915 van Amsterdam naar Batavia, J.H. Pierlot+kind.
10-7-1920: J.H. Pierlot voor 6 jarige dienst verlof 8 maand verlof in Nederland
25-10-1921: s.s. Tabanan vertreket 22-10-1921 van Rotterdam naar Batavia, J.H. Pierlot
17-1-1922: J.H. Pierlot geplaatst algemeen werkplaats intrumentmakers.

s.s. Prins der Nederlanden 4 augustus 1923 van Amsterdam naar Tandjong Priok Batavia(verwacht 8 september) mevrouw J.F. Pierlot-Hagg, 2 kinderen Nieuws van den dag voor Nederlands-IndiŽ 30-08-1923
en uit NRC en Het Vaderland:
4-8-1923: s.s. Prins der Nederlanden, 3-8-1923 vertrek van Amsterdam naar Batavia, J.F. Pierlot en twee kinderen.

15-8-1926: s.s. Insulinda van Batavia naar Rotterdam, J.H. Pierlot,mevrouw Pierlot en 1 kind
13-9-1926: J.H. Pierlot benoemd tot technisch ambtenaar eerste klasse
2-11-1927: s.s. Prinses Juliana van Batavia naar Amsterdam, J.H. Pierlot
28-6-1928 of 27-6-1928s.s. Slamat van Rotterdam naar Nederlands IndiŽ, familie J.H. Pierlot, mejuffrouw Pierlot<, (Vaderland 29-6-1928)br> 23-7-1929: J.H. Pierlot technisch ambtenaar eerste klasse
10-9-1933: m.s. Dempo van Batavia vertrokken op 30-8 naar Rotterdam, 20-9-1933 vertrokken uit Marseille, familie J.H. Pierlot


In de De Preanger-bode van 3-6-1919: Jaarvergadering Postbond te Weltevreden: Tot leden van het hoofdbestuur worden gekozen de heeren Van Brakel, Tuybens, De Leede, Soerjadi, Van Creveld, Pierlot (v.d. techn. dienst) en Thepass.